C C C C A+ A A- X

Молба за издаване на НЕзаверен препис

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

 

МОЛБА

за издаване на НЕзаверен препис

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
по дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, да ми бъде издаден незаверен препис от:

 решението с мотивите 
 протокол от съдебна спогодба 
 присъдата с мотивите 
 споразумение 
 определението 
 разпореждането 
 протокола от съдебно заседание от . . . . . . год.

(отбележете необходимия документ, като задраскате съответното квадратче)

по наказателно дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд, 
по наказателно дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на ВАпС,
по наказателно дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на ВКС.

Приложение: пълномощно, вносна бележка за внесена държавна такса по сметка на Софийския военен съд.

 

Дата: . . . . . . . . . . . . . г.
(ден, месец, година)
гр. София
С уважение:

 

 


Попълва се при получаването на документите

Днес, . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(дата / име, презиме, фамилия)

в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

получих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(посочва се вида на документа и броя страници)

от дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд.

 

Деловодител: Получател:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация